Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

unachica
28.
+jestem na twitterze, gdyby ktoś coś
twitter.com/wglowie
unachica
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viasatyra satyra
unachica
,,Spierdalaj - odpisuję jej w myślach. - Wynoś się, zniknij, wyparuj. Przestań mnie rozstrajać i rozpraszać".
— .

February 28 2015

unachica
Niech pani nigdy o nic nie prosi! Nigdy i o nic, zwłaszcza silniejszych. Sami zaproponują i sami wszystko dadzą.
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

February 26 2015

unachica
  Moje wymarzone miejsce na ziemi nie ma stałych współrzędnych geograficznych, przesuwa się wraz z tobą i jest dokładnie między twoim lewym ramieniem i uchem.
— Piotr Adamczyk – Dom tęsknot
Reposted fromIriss Iriss viawolalabym wolalabym

February 10 2015

unachica
kiedyś byłeś chujkiem, ale teraz jesteś już prawdziwym chujem z krwi i kości
— życieee
Reposted frombadgal badgal viacytaty cytaty
unachica
unachica
3147 4d1b 500
Reposted fromjungledrum jungledrum viajnna jnna

February 09 2015

unachica
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— Winston Churchill
Reposted fromblackdrama blackdrama viamariposas mariposas
unachica
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viamajka majka

February 08 2015

unachica
Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie
— Artur Rojek
Reposted fromblackdrama blackdrama viapoezja poezja

January 25 2015

unachica
Today was your birthday
And I didn't know what to do
are you supposed to call the people you love
when you know they don't love you
— Soko - Happy Hippie Birthday
Reposted fromro-koko ro-koko viaeterycznie eterycznie
unachica
myślałam chłopcze
że na dzisiejszym spotkaniu
powiem
zapraszam cię
do siebie
ale ja się tylko
rozpraszam
jestem chodzącym
siedliskiem rozproszeń
i w porę uprzytomniłam się
że lepiej będzie
jak cię odprawię
bo po co
zdrowemu okazowi uczuć
taki
uwiąd słów jak ja
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viapoezja poezja

January 18 2015

unachica
- Co cię boli? - Wszystko mnie boli.  Gdzie byś mnie nie dotknął, to boli.  Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura - "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromblackdrama blackdrama viapoezja poezja
unachica
"Czasem góry zasłaniają
To
co jest za górami
trzeba więc przesunąć góry
ale ja nie mam potrzebnych
środków technicznych
ani siły
ani wiary
która przenosi góry
więc nie zobaczysz tego
nigdy
wiem o tym
i dlatego
piszę"
— Tadeusz Różewicz "Dlaczego piszę?", fragm.
Reposted fromjoyce-james joyce-james viapoezja poezja
unachica
Pamiętaj, i to zawsze: przede wszystkim jesteś CZŁOWIEKIEM, a dopiero potem - kobietą. Instynkt rozrodczy zwodzi często ludzi na manowce. Używaj rozumu. Po to go masz.
— Musierowicz, dobitna jak nigdy.
Reposted fromcammycat cammycat viapoezja poezja

January 16 2015

unachica
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaflyingheart flyingheart
unachica
4929 d159 500
Najdroższa Allie,  nie mogłem spać, bo wiem, że to już koniec. Nie czuję już goryczy, bo łączyło nas coś prawdziwego. I jeśli kiedyś, w odległej przyszłości spotkamy się w innym życiu, uśmiechnę się z radości i wspomnę nasze lato pod drzewami, uczenie się siebie, dorastanie w miłości.  Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu. Rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój. To właśnie mi podarowałaś. To miałem nadzieję ofiarować Tobie. Kocham Cię.  Do zobaczenia,  Noah. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viaflyingheart flyingheart

January 13 2015

unachica
no to ten, tego, noo...
unachica
Może jestem samotny? Może mnie nikt nie kocha? Może odeszli ode mnie wszyscy? Może zdradziła mnie dziwka, bez której nie mogę oddychać? To nieważne… Nie ma takiego nieszczęścia, samotności, klęski, kobiety, która warta by była wódki.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viazimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl