Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

unachica
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viazapachsiana zapachsiana

June 28 2015

unachica
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamariposas mariposas
It’s better to have nobody than someone who is half there, or who doesn’t want to be there.
— Angelina Jolie  (via poppyandpine)
Reposted fromkattrina kattrina viamariposas mariposas
unachica
2087 fb14
Reposted frommisza misza viaotella otella

June 21 2015

unachica
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viaink ink
unachica
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym

June 19 2015

unachica
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 viapoezja poezja

May 24 2015

unachica

Rzucamy się w oczy. Lądujemy w sercach.

— effat
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja

May 14 2015

4137 005c 500
Reposted fromtwice twice viaspieluhrenherz spieluhrenherz
unachica
8269 15db
Reposted frompeper peper viazmora zmora

April 14 2015

unachica

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viabezemnieomnie bezemnieomnie

March 28 2015

unachica
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viazmora zmora

March 15 2015

unachica
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabreakaway breakaway

March 14 2015

unachica
3796 8377
Reposted fromfearnopain fearnopain viaelektronowy elektronowy
unachica
7990 4ca3 500
lub kogoś.
unachica
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— Piotr C.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamrautyna mrautyna
unachica
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viainerte inerte
7908 9ce8
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialajola lajola
unachica
unachica
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl